Hit med lyden

Hit med lyden er med til at styrke det sproglige fundament til den indledende læseundervisning og giver inspiration til et kvalitativt arbejde med barnets sprog.

Ideen med "hit med lyden", er at børnene får en basisviden om det danske alfebet, og får rettet opmærksomheden med sprogets lydside, som er en forudsætning for den senere læseindlæring.

Hit med lyden bygger på:

  • Bogstavernes sproglyde, og bogstavernes navne tilegnes gennem leg i børnenes eget individuelle tempo.

  • Til hvert bogstav er knyttet et dyr og et håndtegn, dvs. en håndbevægelse som understøtter bogstavets sproglyd.

  • At der skabes en historie med dyrene for at præsentere nye bogstaver og disse sproglyde.

  • Som I ser på billedet er alle bogstaverne/dyrene på tæppet, som vi vil præsentere børnene for. 

Der er lavet en App til "Hit med lyden", som i kan download gratis i appstore. Hvis der skulle forekomme spørgsmål, er I meget velkomne til at henvende jer til os. 

Ti-Kløveren
Brunhøj 110, 8362 Hørning, tlf. 93913604
  • Facebook Social Icon