Indbetalings oplysninger

I skal indbetale til jeres respektive kontaktperson, som står anført på kontrakten. Ved hver overførelse, vil vi bede jer, angive barnets navn, så vi nemmere kan få et overblik over indbetalingerne. 

Betalingen sker månedsvis forud. Beløbet skal være til disposition d. 1. bankdag i måneden. Eksempel; ved opstart d.2/1-2019, skal beløbet være til disposition d. 2/1-19. Der betales 8600kr./md. i alle 12 måneder. 

Ved Rikke Odgaard som kontakt person skal I indbetale til følgende:

  • Reg. nr. 4716 kontonr. 3678442445 (Danske Bank)

Ved Sandra Odgaard som kontakt person skal I indbetale til følgende:

  • Reg. nr. 7110 kontonr. 0001387927 (Sydbank)

Ved Evy Odgaard som kontaktperson skal I indbetale til følgende:

  • Reg. nr. 3656 kontonr. 3678017353 (Danske Bank)

Ti-Kløveren
Brunhøj 110, 8362 Hørning, tlf. 93913604
  • Facebook Social Icon