• Facebook Social Icon

Rikke tlf. 26149479: Jeg er 29 år, bosat i lejlighed i Hørning. Jeg har en professionsbachelor, som pædagog med speciale i dagtilbudspædagogik. Blev færdigudannet i januar 2017. Jeg er en humørfyldt og energisk ung pige med mere end 8 års erfaring, som pædagogmedhjælper både i vuggestue, børnehave og specialområdet. Efter endt uddannelse har jeg arbejdet i Hørning dagtilbud, hvor jeg har været tilknyttet mellemgruppen. I mit arbejde, som pædagog i Hørning dagtilbud, har jeg uddannet mig som sprogkoordinator. Jeg har en stor interesse indenfor børns sprogtilegnelse og sprogforståelse. 

Jeg har endvidere en uddannelse i relationspsykolgi (RARRT). RARRT er en psykologisk og pædagogisk teori, som beskriver hvordan man gennem en relationel indsats kan styre barnets trivsel, udvikling og læring.

Jeg har netop valgt at blive privatbørnepasser, fordi jeg ønsker at arbejde mere nærværende med det enkelte barn og kunne støtte barnets i dets forskellige udviklingsfaser i livet.  

                         

 

 

 

 

Sandra tlf. 23651554: Er på barsel i perioden 1/12-2019-31/8-2020. 

Jeg er 35 år og bor i Edslev med min mand og datter. Jeg har en professionsbachelor i sygepleje, blev færdig uddannet i 2010. Har sidenhen arbejdet i primær sektoren og på akut modtagelsen i Aarhus. 

Jeg er uddannet Mindfulness Instruktør og Coach, samt har taget et kursus i pædagogisk psykologi. Før min uddannelse til sygeplejerske, har jeg mange års erfaring som pædagogmedhjælper i henholdvis vuggestue og børnehave. Har også efter endt uddannelse haft mindre vikariater som pædagogmedhjælper.

Efter at være blevet mor, er jeg yderlig blevet bekræftet i, at mit virke skal være blandt børn. Jeg holder af glæden ved at møde ind om morgenen og blive mødt med smil og åbne arme. Umiddelbareheden som børn besidder, finder jeg meget givende og bidragende til min arbejdsglæde. Min erfaring som sygeplejerske finder jeg meget brugbar i arbejdet med børn, da selve det at være sygeplejerske på mange på måder kan side stilles med pædagogisk praksis. Med dette menes den pædagogiske tilgang til patienterne, omsorgen der skal drages, overblikket der skal bevares, besiddelsen af empati og ikke mindst samarbejdet med de pårørende. Det falder mig derfor meget naturligt at være omsorgsfuld, lyttende, empatisk og nærværende i samvær med børnene. Jeg glæder mig til at følge deres udvikling

Jeg er meget rolig af natur og positiv af natur. Jeg mediter flere gange om ugen, da det skaber ro, overblik og psykisk balance.  

 

 

 

 

Evy tlf. 93913604: Jeg er gift med Henrik og har to døtre, en svigersøn og barnebarn samt katten Liva. I min fritid er jeg familiemenneske og kan lide at hygge sammen med vennerne.  Jeg holder meget at rejse og opleve andre kulturer. Bruger også min fritid til at læse, strikke og kan lide at lave mad. Går mange ture i de skønne omgivelser i Hørning. Jeg har altid holdt af at arbejde med mennesker og da jeg blev pædagog og oplevede den umiddelbarhed børn bisidder fandt jeg mit rette ståsted. Mine mange års arbejde indenfor det pædagogiske område og min uddannelse har givet mig stor erfaring og viden om børns trivsel og udvikling og om forældresamarbejde.

I 1984 blev jeg uddannet teknisk tegner på teknisk skole i Århus.

I 2000 blev jeg uddannet pædagog fra Gedved Seminariet. Jeg startede efter uddannelsen som pædagog i en vuggestue i Mølleparken i Hørning. Der tog jeg uddannelsen til sprogkoordinator, da jeg finder det vigtigt, at kunne varetage barnets sproglige udvikling/udfordringer. I 2008 blev jeg leder for Mølleparken som var en integreret institution med børn i alderen 0-6 år. I 2012 blev Mølleparken sammenlagt med 2 andre institutioner og blev til Hørning BørneUnivers, der blev jeg daglig leder i vuggestuen frem til september 2015. I juni 2015 blev alle institutionerne i Hørning sammenlagt og blev til Hørning dagtilbud. I september 2015 startede jeg i Elgårdsminde som daglig leder, som er en del af Hørning dagtilbud. Jeg har endvidere taget RARRT uddannelsen, samt  har erfaring i at vejlede forældre. 

Jeg arbejder udefra at det allervigtigste er, at børnene er trygge og glade i hverdagen og at de føler sig anerkendt, at deres omsorgsbehov bliver opfyldt og de føler sig set, hørt, forstået og holdt af. 

Barselsvikar for Sandra Odgaard i perioden 1/12-2019-31/8-2020

Ti-Kløveren
Brunhøj 110, 8362 Hørning, tlf. 93913604
  • Facebook Social Icon