Opstart

Vi prioriterer, at I og jeres barn får den bedst mulige opstart. Vi anser det for en proces, hvor vi vil sætte pris på, at I byder ind med, hvad der vil være bedst for netop jeres barn. 

Vores erfaring er, at der ca. skal afsættes 1 uges tid til indkøring. 

Vi vil meget gerne, at I bliver den første dag. De efterfølgende dage mærker I/vi efter, hvad der er bedst for jeres barn. 

Hvis I har mulighed for det, vil det være godt, at den første uge kun består af korte dage. Det kan tage tid for jeres barn, at falde til i de nye omgivelser. Det er derfor vigtigt at I signalerer, at Ti-Kløveren er et trygt sted at være, da jeres barn spejler sig i jer. 

I er meget velkomne til at ringe og høre, hvordan det går.

Ti-Kløveren
Brunhøj 110, 8362 Hørning, tlf. 93913604
  • Facebook Social Icon