Struktur

Vi ligger meget vægt genkendelighed, rytme, indhold, form og meningsfulde gøremål. Genkendelighed og rytme er med til at skabe tryghed, ro og forudsigelighed overfor det enkelte barn. Indhold og meningsfulde gøremål bidrager til at barnet opbygger nysgerrighed, sociale kompetencer (hviler i sig selv og har selvværd til at være i relation med andre børn og voksne), motoriske færdigheder og bliver stimuleret sansemæssigt. Vi vil derfor dagligt (så vidt muligt) følge den samme struktur. 

  • Kl.07.00-07.45 serveres der morgenmad.

  • Kl.07.45-09.00 stille start indendørs, hvor der også vil blive afviklet samling.

  • Kl.09.00-09.30 serveres der formiddagsmad.

  • Kl.09.30-11.00 udetid/aktivitetstid/tage på tur + formidagslur for de små.

  • Kl.11.00-11.45 serveres der frokost.Vi får varm mad tre gange om ugen. Vi vasker fingrer, dækker bord og synger tak for mad.

  • Kl.11.45- puttetid/legetid.

  • Kl.13.30-16.00 serveres der eftermiddags mad. I dette tidsrum vil der være aktivitetsstyret/frileg. 

Ti-Kløveren
Brunhøj 110, 8362 Hørning, tlf. 93913604
  • Facebook Social Icon