Værdier

Vi ønsker, at være en lille, tryg og hjemlig base for jeres børn, hvilket betyder, at vi ikke har mere end ti børn. Vi anser det som en stor fordel, at der højest er ti børn, så vi derved kan give dem tryghed, omsorg og nærvær, som det enkelte barn har brug for, for at udvikle sig.  Det er vigtigt for os, at børnene er trygge ved omgivelserne og at de har et godt tilhørsforhold til de andre børn og os voksne. Vi vægter derfor genkendelighed i dagligdagen og har også en fast struktur som vi benytter. 

Når vi har fokus på trivsel, udvikling og relationer kommer vi naturligt omkring de 6 læreplanstemaer i den nye styrkede læreplan. 

 

Vi vil skabe en god balance mellem den frie leg og de voksenstyrede aktiviteter. Vi vil ofte arbejde i mindre grupper, så der bliver mulighed for ro og fordybelse i legene/aktiviteterne.

For at styrke børnenes kreativitet og forudsætning for læring, vil vi være undersøgende og nysgerrige sammen med børnene. De voksenstyrede aktiviteter tager udspring i børnenes udvikling og interesser, de pædagogiske læreplaner og årstidernes naturlige muligheder.

Vi lægger stor vægt på at være ude hele året rundt. Naturen er et godt lærings- og udviklingsrum for børnene. Naturen giver gode muligheder for at udvikle sig motorisk, sprogligt og socialt. Vi tror på, at udeliv giver sunde og raske børn. Børnene får spirende kendskab til årets gang i naturen og oplever på egen krop at der bl.a. er forskel på vinter og sommer og sol og regn. De oplever en glæde ved at lege i en vandpyt og bemærke en mariehøne eller regnorm. 

  • Facebook Social Icon
Intet at booke lige nu. Kom tilbage igen snart
Ti-Kløveren
Brunhøj 110, 8362 Hørning, tlf. 93913604
  • Facebook Social Icon